Ai đang chơi chim tiểu my vào chia sẻ kinh nghiệm đi .Ai thích tiểu my Lang Chánh Thanh hóa thì vào nhé .
Pm gt2th2005@yahoo.com