PDA

View Full Version : hn cóng sứ bát tràng hàng kỹ đẹp!3 mẫu cóng mi choè khuyến mại 50% giá 125knhimcoi
11-08-2013, 02:08 PM
thêm vài mẫu mới chào năm mới 2014


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_2725_zpsb6217731.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_2725_zpsb6217731.jpg.html)
chim hoa 270

http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_2728_zpsafa9ed4f.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_2728_zpsafa9ed4f.jpg.html)

trúc lâm thiền tự 270k

http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_2729_zpsd470a2fd.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_2729_zpsd470a2fd.jpg.html)

sơn thuỷ 270 k

http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_2730_zps484b988d.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_2730_zps484b988d.jpg.html)

côn trùng 270k

http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_2731_zps60226b86.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_2731_zps60226b86.jpg.html)
sơn ca 200k

http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_2727_zps4e4e11bb.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_2727_zps4e4e11bb.jpg.html)

mời các sếp...............cóng sứ bát tràng hàng kỹ đẹp miệng cóng rộng tròn vo hơn cóng tầu chợ!
trước tiên có lời chào đến toàn thể ae
3 mẫu cóng mi choè khuyến mại 50% giá 125k
ảnh 3 mẫu cóng khuyến mại 50%
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1472_zpsd31965ef.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1472_zpsd31965ef.jpg.html)

và rất nhiều loại cóng bát tràng đẹp có tại cưả hàng
sơn thuỷ 320k
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1465_zps5040911d.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1465_zps5040911d.jpg.html)

http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1466_zpsd66ba96f.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1466_zpsd66ba96f.jpg.html)
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1469_zps465b0516.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1469_zps465b0516.jpg.html)

http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1470_zps74f11db3.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1470_zps74f11db3.jpg.html)
lã vọng 180 k
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1479_zpsbdc45219.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1479_zpsbdc45219.jpg.html)
khuyên 180k
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1476_zps30f80e04.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1476_zps30f80e04.jpg.html)
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1478_zps951debb7.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1478_zps951debb7.jpg.html)
giá cand từng bộ nhé
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1480_zpsb3895541.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1480_zpsb3895541.jpg.html)
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1481_zps3903f6ec.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1481_zps3903f6ec.jpg.html)

mời ae ngắm nghía...........................Cóng sứ bát tràng chất lương cao giá yêu!
có 3 tích hàng mới nhất
sơn thủy.mục đồng chăn trâu.đám cưới chuột!
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1627_zpsf4e7a989.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1627_zpsf4e7a989.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1632_zps67da20d6.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1632_zps67da20d6.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1630_zpsbe4dfe00.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1630_zpsbe4dfe00.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1670_zpse93aa27e.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1670_zpse93aa27e.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1668_zpsa737c05e.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1668_zpsa737c05e.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1667_zps71b8e8d7.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1667_zps71b8e8d7.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1671_zps9d6f180b.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1671_zps9d6f180b.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1672_zps71953686.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1672_zps71953686.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1680_zps9c41005b.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1680_zps9c41005b.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1681_zps5afe23d8.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1681_zps5afe23d8.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1679_zps02b7d14b.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1679_zps02b7d14b.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1677_zps2e6326c4.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1677_zps2e6326c4.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1674_zpsa597263e.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1674_zpsa597263e.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1678_zpsff1dc458.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1678_zpsff1dc458.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1676_zps1e64e17f.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1676_zps1e64e17f.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1675_zpsa8ad1dc6.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1675_zpsa8ad1dc6.jpg.html)aa

n Cóng xương cóng sừng,phụ kiện.chào năm mới 2014!


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2736_zps253c75b5.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2736_zps253c75b5.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2734_zps176f2ae3.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2734_zps176f2ae3.jpg.html)


cóng sừng châu phi 550k


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2749_zpsb8d84465.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2749_zpsb8d84465.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2748_zpsbe7760a0.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2748_zpsbe7760a0.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2750_zps1db8af37.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2750_zps1db8af37.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2743_zpsb4fe8e57.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2743_zpsb4fe8e57.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2747_zpsa6945f2a.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2747_zpsa6945f2a.jpg.html)


cóng sương chào mào 500k


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2738_zps8e6ce665.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2738_zps8e6ce665.jpg.html)


cóng sừng đen chào mào 470k


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2745_zps91b00b94.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2745_zps91b00b94.jpg.html)


cóng sừng đen khuyên 450k


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2742_zps4b153736.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2742_zps4b153736.jpg.html)


phụ kiện rọ rế sương


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2739_zps73d0728f.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2739_zps73d0728f.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2740_zpsfeae5ba4.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2740_zpsfeae5ba4.jpg.html)


chúc mừng năm mới!

nguyentattuan
11-08-2013, 03:04 PM
Bạn cho địa chỉ cửa hàng nhé? Có bộ nào vẽ tích Đám cưới chuột không?

ducnt81
11-08-2013, 03:27 PM
Up cho bát tràng. Hàng đẹp giá hợp lý

nhimcoi
11-08-2013, 03:35 PM
Bạn cho địa chỉ cửa hàng nhé? Có bộ nào vẽ tích Đám cưới chuột không?
Sắp tới sẽ up nhiều mẫu mới Dc cửa hàng có ở chữ ký mà bạn

tuanvu22790
11-08-2013, 04:54 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppp lên đầu cho cóng đẹp lồng chất của ông anh nào ................

hangday123
11-08-2013, 04:58 PM
bộ cóng khuyên giá ntn thế bác
cho e cái giá mấy bộ cóng khuyên vào inbox nhé

sauconlonton
11-08-2013, 06:52 PM
Bộ cóng sơn thuỷ hình chum màu xanh bao nhiêu vậy bạn

nhimcoi
11-08-2013, 07:05 PM
http://chimcanhvn.com/forum/webkit-fake-url://5F3622CD-75DD-481E-B8F6-A7438B048473/imagejpegthanks all
.................................

nhimcoi
11-08-2013, 08:56 PM
Bộ cóng sơn thuỷ hình chum màu xanh bao nhiêu vậy bạn
dã ib cho bác
........................................

sugus1807
12-08-2013, 12:50 AM
anh cho xin giá bộ cóng bạch định hàng thứ 3 từ dưới lên ,và bộ cóng dáng thùng nằm trong hộp xanh ngay cạnh nó đấy ạ , tất cả ở ảnh cuối hết

cu gay 123
12-08-2013, 12:58 AM
ở chỗ bác có bộ cóng chòe đất ko?giá bn vậy bác?có inbox e ná

nhimcoi
17-08-2013, 12:28 AM
ở chỗ bác có bộ cóng chòe đất ko?giá bn vậy bác?có inbox e ná
thanks mai mình sẽ up tiếp 1 số mẫu mới nhé
nhiều mẫu đẹp lắm hehehehehhehe

bemeo1987
17-08-2013, 01:09 AM
cho mình xin giá mẫu nho sóc chào mào lồng tròn nhé nếu có inbox minh nhé thanks ban c

pleikupho
17-08-2013, 07:41 AM
Cong chao mao voi mi, choe la 1 co hay cong mi lon hon

a tủa
17-08-2013, 08:18 PM
Bác có bộ cong Mi dáng thùng vẽ phố cổ ko? Nếu có e chạy qua làm bộ.

nhimcoi
25-08-2013, 11:42 PM
Có nhiều mẫu tích viet nam quá đẹp Cho cóng bát tràng

nhimcoi
10-09-2013, 11:12 PM
nhập nhiều hàng bát tràng đẳng cấp mà lượi quá chưa up được ảnh phục vụ ae

hoangtubachkim
10-09-2013, 11:50 PM
Bác có bộ cóng bạch định nào mà đáy bằng ko ? Báo giá cho em phát bác báo giá cả tai nữa nha .

Thắng
11-09-2013, 05:08 PM
toàn hàng đẹp, người việt dùng hàng việt ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tôi yêu việt nam

shopone
11-09-2013, 05:21 PM
giá đó là có tai cóng tàu chưa bác? hay phải mua thêm?

nhimcoi
11-09-2013, 10:43 PM
giá đó là có tai cóng tàu chưa bác? hay phải mua thêm?
chưa có tai bác nhé..............................
nhiều cóng đẹp lắm bác nhé 320 là dẹp .. .>>>>>>>> 90k

ChàoMào_Líu
11-09-2013, 10:43 PM
bác chủ topic ơi có cóng chào mào ko bác và giá the nào

nhimcoi
12-09-2013, 11:23 PM
bác chủ topic ơi có cóng chào mào ko bác và giá the nào
nhiều cóng đẹp lắm bác nhé 320 là dẹp .. .>>>>>>>> 90k

Read more: http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?t=134242&page=3#ixzz2egxzowbY

nhimcoi
18-09-2013, 10:53 PM
Bạn cho địa chỉ cửa hàng nhé? Có bộ nào vẽ tích Đám cưới chuột không?

Cóng sứ bát tràng chất lương cao giá yêu!
có 3 tích hàng mới nhất
sơn thủy.mục đồng chăn trâu.đám cưới chuột!
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1627_zpsf4e7a989.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1627_zpsf4e7a989.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1632_zps67da20d6.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1632_zps67da20d6.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1630_zpsbe4dfe00.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1630_zpsbe4dfe00.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1670_zpse93aa27e.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1670_zpse93aa27e.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1668_zpsa737c05e.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1668_zpsa737c05e.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1667_zps71b8e8d7.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1667_zps71b8e8d7.jpg.html)


http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1671_zps9d6f180b.jpg (http://s1052.photobucket.com/user/luckman9001/media/IMG_1671_zps9d6f180b.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1672_zps71953686.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1672_zps71953686.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1680_zps9c41005b.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1680_zps9c41005b.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1681_zps5afe23d8.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1681_zps5afe23d8.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1679_zps02b7d14b.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1679_zps02b7d14b.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1677_zps2e6326c4.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1677_zps2e6326c4.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1674_zpsa597263e.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1674_zpsa597263e.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1678_zpsff1dc458.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1678_zpsff1dc458.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1676_zps1e64e17f.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1676_zps1e64e17f.jpg.html)


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_1675_zpsa8ad1dc6.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_1675_zpsa8ad1dc6.jpg.html)

bác xem đám cưới chuột mới
sơn thủy . mục đồng chăn trâu.
mời ae .............

hogwarts9x
18-09-2013, 11:00 PM
Đúng là không thua kém gì hàng made in Hồ Cẩm Đào. Không hổ danh với cái tên làng nghề. Cóng đẹp....

phuongachiles
19-09-2013, 12:00 AM
Nâng niu thương hiệu việt upp lên cho thương hiệu bát tràng

nhimcoi
19-09-2013, 02:06 PM
Đúng là không thua kém gì hàng made in Hồ Cẩm Đào. Không hổ danh với cái tên làng nghề. Cóng đẹp....


Nâng niu thương hiệu việt upp lên cho thương hiệu bát tràng
up lên cho hàng vn chất lượng cao
thanks all...............

nhimcoi
20-09-2013, 12:01 AM
up lên cho đêm trăng rằm vui vẻ..............................

maichung
20-09-2013, 02:48 AM
hang dep, gia re. ko thua gi hang trung qupc chat luong cao

BimLiu
20-09-2013, 11:08 AM
dạo này ra chợ phiên có mấy thằng bên bát tràng ôm hàng qua bán,giá chủ top rẻ gần bằng nó bán lun

nhimcoi
27-09-2013, 11:29 PM
dạo này ra chợ phiên có mấy thằng bên bát tràng ôm hàng qua bán,giá chủ top rẻ gần bằng nó bán lun
up là thanksthanks yes up
....................

nhimcoi
29-09-2013, 09:51 PM
anh e ghé thăm up giúp nhé
thanks đầy đủ
up up upup up up
up up up up up upup up upup up up

zoster
07-10-2013, 11:38 PM
Bác chủ cho xin hình từng bộ cóng khuyênđi, nhìn hình vậy ko thấy rõ lắm

nhimcoi
24-10-2013, 12:27 AM
Bác chủ cho xin hình từng bộ cóng khuyênđi, nhìn hình vậy ko thấy rõ lắm
mời ae đến thăm cửa hàng tôi cùng giao lưu kết bạn kakakakka

nhimcoi
25-10-2013, 07:49 PM
up up up up uplên cao nào
dón nắng gió
đội mưa rào

chóe lửa cùi
25-10-2013, 09:58 PM
Hàng có ship đc sang Mĩ Đình ko bác chủ, em muốn mua 2 bộ 125k cho Mi, đc thi bác sms cho em sdt 0983117961 nhé, em sẽ liên lạc lại.

nhimcoi
11-11-2013, 07:27 PM
up up up................,,,,,,,,,,,,,............

phanhuuhieu
11-11-2013, 07:38 PM
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1472_zpsd31965ef.jpg. mẫu này còn khuyến mãi không Bac

nhimcoi
13-11-2013, 12:49 AM
http://i1052.photobucket.com/albums/s448/luckman9001/IMG_1472_zpsd31965ef.jpg. mẫu này còn khuyến mãi không Bac
vữn còn để phục vụ ae nhiệt tình kakakamakamakkkaamakama

nhimcoi
01-01-2014, 07:04 PM
thêm vài mẫu mới chào năm mới 2014


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2725_zps5871dad9.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2725_zps5871dad9.jpg.html)
chim hoa 270


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2728_zpsf07b6bd3.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2728_zpsf07b6bd3.jpg.html)


trúc lâm thiền tự 270k
http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2729_zpsbc709865.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2729_zpsbc709865.jpg.html)


sơn thuỷ 270 k


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2730_zps975dceff.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2730_zps975dceff.jpg.html)


côn trùng 270k


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2731_zps91127934.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2731_zps91127934.jpg.html)


sơn ca 200k


http://i968.photobucket.com/albums/ae164/vuonghoangdiep/IMG_2727_zps25efb164.jpg (http://s968.photobucket.com/user/vuonghoangdiep/media/IMG_2727_zps25efb164.jpg.html)


mời các sếp...............